Vinogradi

Vinogradi

Pot vsakega vina
se začne v vinogradu

Na optimalno rast trte in njen razvoj vpliva več dejavnikov. Briška zemlja, opoka in ustrezna mikroklima sta bistvena za uspešno rast vinske trte. Če naravnim danostim doda svoj delež še vinogradnik in pri tem uporabi vse znanje in izkušnje, izbere primerne sorte in klone, jim da primerno mesto v vinogradu in vso svojo pozornost skozi leto, je na dobri poti do končnega uspeha v steklenici.

Pot vsakega vina
se začne v vinogradu

Na optimalno rast trte in njen razvoj vpliva več dejavnikov. Briška zemlja, opoka in ustrezna mikroklima sta bistvena za uspešno rast vinske trte. Če naravnim danostim doda svoj delež še vinogradnik in pri tem uporabi vse znanje in izkušnje, izbere primerne sorte in klone, jim da primerno mesto v vinogradu in vso svojo pozornost skozi leto, je na dobri poti do končnega uspeha v steklenici.

Naši vinogradi uspevajo na dobrih deset hektarjih zemlje. Večina teh leži na slovenski strani Brd, manjši vinograd pa tudi v italijanskih Brdih. Vsak izmed vinogradov nosi svoje ime in ima svoje posebnosti, katere dobro poznamo, jih upoštevamo in tako stremimo k doseganju najboljše možne kakovosti grozdja na vsaki posamezni lokaciji.

Naši vinogradi uspevajo na dobrih deset hektarjih zemlje. Večina teh leži na slovenski strani Brd, manjši vinograd pa tudi v italijanskih Brdih. Vsak izmed vinogradov nosi svoje ime in ima svoje posebnosti, katere dobro poznamo, jih upoštevamo in tako stremimo k doseganju najboljše možne kakovosti grozdja na vsaki posamezni lokaciji.

V dokumentu iz l. 1302 je zapisano, da se je vinograd v Biljani, na griču, imenovan Piesica, prodal Juditi iz Čedada. (Stres, 2015) Kako je kasneje vinograd prišel v last Hlipovih ni znano. Danes na tem griču ‘Pjčca’ uspeva naša najboljša rebula.

V dokumentu iz l. 1302 je zapisano, da se je vinograd v Biljani, na griču, imenovan Piesica, prodal Juditi iz Čedada. (Stres, 2015) Kako je kasneje vinograd prišel v last Hlipovih ni znano. Danes na tem griču ‘Pjčca’ uspeva naša najboljša rebula.

Pwje

Pjčca

Dobrsko

Palud